Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Vormgeven van beleid

Beleid tegen ongewenste omgangsvormen is Arbobeleid. Dat betekent dat het niet uit de losse pols opgezet mag worden maar moet voldoen aan een aantal verplichtingen. Zo dient u er bij de opzet van het beleid tegen ongewenst gedrag rekening mee te houden dat het voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening’. Met andere woorden, u dient regelmatig te evalueren, en uw beleid tegen het licht te houden van actuele ontwikkelingen. Wij kunnen u daarbij helpen.

Beleid voor een sociaal veilig werkklimaat (dus tegen ongewenste omgangsvormen)
Wij onderscheiden preventief en curatief beleid tegen ongewenste omgangsvormen. Hieronder noemen wij puntsgewijs elementen van beide vormen van beleid. Wij kunnen u zowel helpen bij het opzetten van dit beleid, als bij de implementatie.

Daartoe werken wij met de hele Arbobeleidscyclus op het terrein van ongewenste omgangsvormen:

  1. uitgangssituatie in kaart brengen, analyseren,
  2. doelen bepalen,
  3. plan van aanpak opstellen en uitvoeren,
  4. evaluatie en bijstellen van beleid en/of plan van aanpak.

Wij kunnen u zowel helpen met het doorlopen van de gehele beleidscyclus als met delen ervan!

Integratie met andere beleidsterreinen
Wij geloven niet in allemaal verschillende beleidseilandjes. Ons devies is integratie van de verschillende beleidsthema’s. Zo kan beleid tegen ongewenste omgangsvormen worden geïntegreerd in het personeelsbeleid (werving en selectie, functionerings-, beoordelings-, ziekteverzuim- en exit gesprekken).

Concrete voorbeelden

U wil uw bestaande beleid updaten. Wij screenen uw beleid, we updaten het, uiteraard op basis van de nieuwste wetgeving, en de ‘stand van de wetenschap’.

U aarzelt: een interne klachtencommissie of toch maar een externe? Wij informeren u over de voor- en nadelen van een interne dan wel externe klachtencommissie en helpen u de keuze maken op basis van gegevens over uw organisatie (structuur, sector, grootte). Uiteraard adviseren wij vervolgens over de samenstelling van de klachtencommissie.

Welk ‘profiel’ voor de vertrouwenspersonen past het beste in uw organisatie? Wij adviseren u op maat over het profiel van de vertrouwenspersoon en adviseren u over werving en selectie. Daarbij betrekken we de stand van de wetenschap en onze ervaring.

U wilt investeren in preventief beleid. Wat heeft dan prioriteit? Dat onderzoeken wij voor u. Door gesprekken met sleutelfiguren, of een quickscan. Wij maken gebruik van gegevens die u al hebt, zoals ziekteverzuim en verloop. Op basis daarvan geven we ons advies. Geheel op maat!

bel ons: 010 – 240 09 07