Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Terugvalpreventie en coaching

Stel u voor, een medewerker die zich op het werk met regelmaat zo storend gedraagt dat het ontoelaatbaar is. Voor diens collega’s en de leidinggevende méér dan vervelend! En dat deze persoon zich weliswaar her- neemt nadat hij werd aangesproken, maar binnen de kortste keren weer in het oude gedrag vervalt? Wat kunt u in dergelijke situaties doen?

Terugvalpreventietraject: wanneer?
Bij ontoelaatbaar gedrag is het eerste wat u doet waarschijnlijk: u wijst hem terecht, of hebt zelfs een formeel correctiegesprek. Vaak is dat voldoende. Niet iedereen is zich er immers van bewust hoe belastend zijn gedrag is voor anderen. Maar er zijn mensen bij wie die aanpak niet werkt. Omdat ze zich er totaal niet van bewust zijn dat ze bij anderen ver over de grenzen gaan. Of niet kunnen of willen inzien wat de impact van hun gedrag op anderen is. Soms houden ze vol dat ze het zo niet bedoeld hebben of slaan zich zelfs op de borst omdat ze ‘zo eerlijk zeggen wat ze denken’.

Terechtwijzen en een correctiegesprek zijn met name onvoldoende als een persoon zich het onaangepaste gedrag zo eigen heeft gemaakt, dat het als het ware met hem is vergroeid. Om dan te veranderen is hulp nodig van buitenaf. Professionele hulp. Bijvoorbeeld in de vorm van een terugvalpreventietraject.

NB. Omdat terugvalpreventietraject een nogal confronterende term is, gebruiken sommige organisaties liever de term ‘coaching’.

Hoe ziet een terugvalpreventietraject eruit?
Een terugvalpreventietraject neemt ongeveer een half jaar in beslag en bestaat uit circa tien sessies van anderhalf uur. Een ervaren psycholoog is de begeleider. In de eerste sessie bepalen de te begeleiden medewerker, de leidinggevende en de begeleider in gezamenlijkheid de doelen. Vervolgens gaan medewerker en begeleider samen aan de slag. In de laatste (tiende) sessie wordt weer samen met de leidinggevende geëvalueerd en worden afspraken voor de toekomst gemaakt.

Wie betaalt?
Meestal betalen werkgevers dit traject. Soms wordt aan de medewerker een bijdrage gevraagd in tijd.

Resultaat
Sommige mensen begrijpen pas door zo’n traject hoe zeer ze anderen tot last zijn. En dat hun positie werkelijk niet meer houdbaar is als ze niet veranderen. Door de concrete hulp die geboden wordt, zijn ze in staat stap voor stap hun gedrag aan te passen. Het resultaat is een win-win situatie. Want winst voor de werkgever, de medewerker (vaak ook voor diens thuisfront!), en winst voor de collega’s.

bel ons: 010 – 240 09 07