Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Mediation

Mediation is een krachtig middel om conflicten tussen mensen op te lossen. Ook als het gaat om conflicten vanwege ongewenste omgangsvormen op het werk! In de regel komen er geen advocaten of rechters aan te pas. De mediator neemt geen standpunten in, bedenkt niet de oplossing en neemt geen beslissingen. Dat doen partijen zelf. De mediator begeleidt en faciliteert conflictpartijen naar een win-win situatie.

Mediation
Mediation is een vorm van bemiddeling. U kunt mediation inzetten als de hulp van de interne of externe vertrouwenspersoon, de leidinggevende of HRM niet toereikend is terwijl de problemen toch ook niet van dien aard zijn dat een formeel klachtonderzoek noodzakelijk is. Mediation kan niet worden opgelegd. Het is een proces dat beide partijen aan moeten willen gaan. Omdat de mediator absoluut onafhankelijk moet kunnen zijn, valt de keus vaak op een mediator ‘van buiten’. Op een van de mediators van Bezemer & Schubad bijvoorbeeld waarvan u weet dat ze gepokt en gemazeld zijn in de problematiek van ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en discriminatie.

Onze mediators 
Onze mediators zijn MfN gecertificeerd. Zij werken volgens de door het MfN voorgeschreven procedure. Dat wil zeggen: vertrouwelijk en voortvarend. Ze maken gebruik van een mediationovereenkomst waarmee partijen zich binden aan vertrouwelijkheid en ook vastleggen dat ze niet intussen een formele klachtenprocedure of een procedure bij de rechter aangaan. Een geslaagde mediation wordt afgesloten met een afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomst waarin partijen de gemaakte afspraken vastleggen.

Cursus voor MfN mediators
Bent u zelf mediator, en wilt u nader onder de loep nemen wat het bijzondere is van mediation na ongewenste omgangsvormen? Geef graag uw belangstelling aan via info@bezemer-schubad.nl. Bij voldoende belangstelling kan deze cursus worden georganiseerd.  De cursus ‘Mediation na (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie en agressie op het werk’ bestaat uit twee dagdelen.