Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Klachtenonderzoek

U mag formele klachten over (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en discriminatie niet onbehandeld laten. U kunt deze klachten zelf onderzoeken. Bijvoorbeeld door uw eigen interne klachtencommissie. U kunt ook ons vragen dat te doen.

Klachtencommissie
Wij kunnen u op verschillende manieren terzijde staan. Wij formeren bijvoorbeeld een klachtencommissie voor u. Met – uiteraard – alle expertise die voor een degelijk klachtonderzoek noodzakelijk is. We kunnen ook uw interne klachtencommissie aanvullen. Met een jurist die grote ervaring heeft met klachtenprocedures en op de hoogte is van de relevante jurisprudentie. Of met een gedragswetenschapper die alle ins en outs kent van menselijk gedrag op het werk. Wij doen dit zowel op ‘vaste’ basis als ad hoc.

Sleutelbegrippen in klachtonderzoek zijn hoor en wederhoor, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. En voortvarend te werk gaan! Voor ons zijn dit geen loze begrippen. We weten immers hoe een formele klacht en een klachtonderzoek de collegiale verhoudingen op scherp zetten. Niet alleen tussen klager en beklaagde! Ook voor hun collega’s. Een klachtonderzoek werkt namelijk nogal eens als een splijtzwam. Daarom, hoe korter een onderzoek duurt, hoe beter.

Klachtenprocedure
Als u zelf een klachtenregeling hebt, is die ons uitgangspunt. Zo niet, dan gebruiken we de klachtenregeling van Bezemer & Schubad. Uiteraard is deze klachtenregeling gebaseerd op de Arbowet en wordt hij steeds geactualiseerd.

Elk formeel klachtonderzoek begint met het bepalen van de ontvankelijkheid van de klacht of klager. Bij een positieve indicatie volgt onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Dat gebeurt door middel van hoorzittingen, indien nodig aangevuld door dossieronderzoek. En soms zal de commissie ter plekke een kijkje willen nemen.

Het resultaat
Het eindproduct van het klachtonderzoek is het onderzoeksrapport met een uitspraak over de gegrondheid van de klacht(en) en een advies voor u. Over mogelijk te nemen maatregelen vanwege de klacht. Maar ook – indien aan de orde – over preventieve maatregelen in de toekomst!