Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Externe vertrouwenspersonen

U wilt een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen aanstellen maar uw organisatie telt minder dan 100 medewerkers? Of gunt u uw medewerkers de keuze bij wie zij te rade gaan als zij geconfronteerd worden met ongewenst gedrag van een collega? Dan stelt u een externe vertrouwenspersoon van Bezemer & Schubad aan.

Externe vertrouwenspersoon
Met een externe vertrouwenspersoon van Bezemer & Schubad haalt u expertise in huis. Onze vertrouwens-personen zitten dicht op de materie. Zij brengen hun ervaringen mee uit alle sectoren en branches. Bij ziekte of vakantie worden zij vanzelfsprekend vervangen. Zij kunnen te allen tijde hun collega’s van Bezemer & Schubad uit andere vakgebieden consulteren. Waardoor u méér in huis haalt dan die ene externe vertrouwenspersoon!

Vinger aan de pols
Onze externe vertrouwenspersonen leggen verantwoordelijkheid af aan u als opdrachtgever. Door een jaarverslag met analyse over hun bevindingen en aanbevelingen. Dat is echter niet alles. De externe vertrouwenspersoon van Bezemer & Schubad wordt namelijk ook geëvalueerd. Door uw eigen medewerkers. Die, als zij contact hebben gehad met de externe vertrouwenspersoon, een evaluatieformulier invullen. Die gegevens zijn (geanonimiseerd) weer voor u. Zodat u weet hoe uw medewerkers de hulp van de externe vertrouwenspersoon ervaren.

Voordelen van een externe vertrouwenspersoon van Bezemer & Schubad:

  • onafhankelijk
  • eigen expertise + kunnen terugvallen op expertise van collega’s bij Bezemer & Schubad
  • vervanging bij vakantie en ziekte
  • u krijgt feedback over hoe de externe vertrouwenspersoon door uw eigen medewerkers wordt gewaardeerd.

Vertrouwelijkheid
Wellicht ten overvloede:
De vertrouwelijkheid staat bij onze externe vertrouwenspersonen hoog in het vaandel. Daar kunnen u en uw medewerkers op vertrouwen! Onze feedback zal dan ook altijd geanonimiseerd zijn, met andere woorden: gaat niet over te identificeren personen en/of situaties!