Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Cultuuronderzoek

Het kan wenselijk zijn onderzoek te verrichten naar de omgangscultuur. Als goed werkgever wilt u misschien weten hoe uw medewerkers deze ervaren. Dan kunt u daarover specifieke vragen toevoegen aan de RIE of het MTO (risico-inventarisatie en evaluatie respectievelijk medewerkerstevredenheidsonderzoek). Het kan ook zijn dat u weet, of vermoedt, dat het niet helemaal lekker loopt op een afdeling. Of organisatiebreed vanwege bijvoorbeeld een hoog ziekteverzuim of plotseling en onverklaarbaar verloop. Soms hangen de vertrouwenspersoon of de OR aan de bel vanwege signalen die bij hen terechtkomen.
In al die situaties is een onderzoek naar de sociale veiligheid – een cultuuronderzoek – op zijn plaats.

Cultuuronderzoek in soorten en maten
Cultuuronderzoeken kunnen meer of minder uitgebreid zijn en zien er steeds weer een beetje anders uit. Omdat de doelstelling van zo’n onderzoek overal anders is, maar ook de samenstelling van het personeel en de structuur van de organisatie. De methode van onderzoek moet daar uiteraard aan worden aangepast. Een beetje kort door de bocht: een cultuuronderzoek binnen een bank ziet er anders uit dan bij een sociale werkvoorziening. Zowel wat betreft de vragen als de methode van onderzoek.

Cultuuronderzoek als onderdeel van RIE of MTO
Als u al plannen hebt om een RIE te verrichten, of een MTO, is het zaak de vragen over de onderlinge omgang daarin in te passen. Zodat de medewerkers niet worden opgescheept met twee onderzoeken tegelijk of vlak na elkaar!

Wij kunnen dat voor u doen. Wij passen de vragen aan en werken de vragen over de omgangscultuur uit. Wij rapporteren en adviseren daarover. Vanuit onze eigen expertise. Zodat u ook op da­t onderdeel feedback en advies krijgt van specialisten!

Cultuuronderzoek als zelfstandig instrument
Een cultuuronderzoek hoeft natuurlijk niet als onderdeel van een groter geheel te zijn. Het is ook een zelfstandig instrument waarmee u als het ware een actuele foto kunt nemen van de omgangscultuur binnen uw organisatie of een afdeling.

Bij een zelfstandig cultuuronderzoek zoeken we samen met u naar de beste methode van onderzoeken. Eén die past bij uw vragen en uw organisatie. Het kan gaan om een schriftelijke vragenlijst aan de huisadressen van de medewerkers of via de mail. U kunt ook kiezen voor interviews met alle medewerkers of met een deel daarvan. Of gesprekken met sleutelfiguren. Of een combinatie van vragenlijsten en interviews. Het is de kunst om de methode van onderzoek zo te kiezen dat relevante informatie boven komt. Als basis van het rapport dat u van ons krijgt. Met antwoord op alle vragen die u zich stelde. En – indien aan de orde – adviezen over wie binnen de organisatie wat kan doen om de sociale veiligheid te optimaliseren.

bel ons: 010 – 240 09 07