Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Wat wij doen

De werkwijze van Bezemer & Schubad:  een integrale, praktijkgerichte aanpak.

Ongewenst gedrag op het werk staat vaak niet op zichzelf. Het raakt direct aan bedrijfsprocessen en de organisatiecultuur en het leidt tot een daling van de arbeidssatisfactie en een stijging van het ziekteverzuim. Bij onze integrale aanpak besteden wij veel aandacht aan dergelijke verbanden.

Bezemer & Schubad beperkt zich niet tot het geven van adviezen. U kunt bij ons ook terecht voor cursussen, onderzoek, individuele ondersteuning, crisis-interventie, beleidsontwikkeling en ontwikkelen van gedragsprotocollen. Een beleid tegen ongewenste omgangsvormen moet zowel goed passen binnen de organisatie als voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarom zijn circa 25 professionals vanuit verschillende disciplines aan ons bureau verbonden: juristen, psychologen, organisatiesociologen en bedrijfskundigen. Uiteraard beschikken deze adviseurs en trainers niet alleen over theoretische, maar ook over praktische kennis. Velen van hen werken als voorzitter van een klachtencommissie of als vertrouwenspersoon. U kunt er dus van uit gaan dat onze adviezen uitstekend bruikbaar zijn in de praktijk.