Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Yvonne Stallenberg

Momenteel ben ik werkzaam als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, bedrijfsmaatschappelijk werker, en personal management coach.

Voor Bureau Bezemer & Schubad word ik ingezet als externe vertrouwenspersoon ongewenst gedrag als lid van commissies in (klacht) onderzoeken naar klachten en meldingen over ongewenst gedrag.

Daarvoor heb ik 11 jaar gewerkt bij een landelijke organisatie op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk. Een schat van ervaring kon ik hier opdoen, bij allerlei soorten bedrijven en instellingen. Ik ben lokaal geworteld in het Limburgse en ken de mores van het zuiden als geen ander. Vanuit mijn opdrachtgevers genoot ik altijd de nodige waardering voor mijn betrokkenheid, het meedenken met mens én organisatie. Langjarige, wederzijds gewaarde samenwerking met organisaties was hiervan vaak het prettige gevolg!

De functie van extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen heb ik uitgevoerd bij gemeenten, zorginstellingen en andere arbeidsorganisaties. Naast de individuele opvang en begeleiding van medewerkers, heb ik mij ook beziggehouden met de beleidsmatige (en het management adviserende) kant van het vertrouwenswerk. In deze werksoort moet je naar mijn mening, om echt effectief te zijn, toegang hebben tot alle geledingen in organisaties, van werkvloer tot de kamer van de Raad van Bestuur.

Tevens ben ik opgeleid tot lid van klachtencommissie ongewenste omgangsvormen.

Mijn drijfveer om met mensen te werken is gelegen in de overtuiging dat mensen het best functioneren wanneer ze zelf de regie over hun leven hebben. Ook als vertrouwenspersoon kan ik hier een belangrijke bijdrage in leveren.

Organisaties help ik om vooral zelf de regie te nemen op het gebied van interne sociale veiligheid.