Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Ruud van Koert

“Behandeling van klachten over ongewenst gedrag is niet leuk, maar wel boeiend’, heb ik ooit gezegd toen men mij vroeg waarom ik dit werk doe.

Sinds april 2013 ben ik volledig zelfstandig als secretaris/tekstschrijver en heb ik het genoegen regelmatig voor onderzoeken te worden ingezet door Bezemer & Schubad.

Ik ben van mening dat mensen zich met respect voor de ander ten opzichte van elkaar behoren te gedragen. Daarbij is invoelingsvermogen onontbeerlijk, of het nu om sekse, ras of geloofsovertuiging gaat. Vanuit dit uitgangspunt draag ik er door middel van medewerking aan (klacht)onderzoeken/ondersteuning van klachtonderzoekers graag aan bij dat mensen op een manier met elkaar omgaan die ten goede komt aan hun welzijn. Ik vind daarin vooral de sociaal juridische aspecten van – en omgang met tegengestelde belangen van partijen bij – een conflict interessant en het herkenbaar ‘vertalen’ van een onderzoek in verslagen en rapportages een steeds terugkerende uitdaging.

Achtergrond
Ik heb gedurende ruim 33 jaar bij ING gewerkt, waarvan 19 jaar in het vakgebied klachtrecht. Bij ING heb ik brede kennis van een grote organisatie verkregen en ruime ervaring opgedaan met diverse arbeidsvoorwaardelijke regelingen en de toepassing daarvan.

Als vaste secretaris van een aantal klachten-commissies binnen ING stelde ik de rapportages en adviezen op naar aanleiding van behandelde klachten/geschillen. Daarnaast schreef ik een handboek voor klachtenbegeleiders van ING. Tevens was ik inhoudelijk verantwoordelijk voor de reglementen/procedures van de diverse klacht-rechtregelingen en de informatie over klacht-regelingen en conflicthantering op de HR-site van ING.

 

Naast mijn werk als secretaris schrijf in in mijn vrije tijd columns en korte verhalen over dagelijkse sociaal-culturele onderwerpen.