Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Rosa Doreleijers

Voor Bezemer & Schubad werk ik als secretaris bij klachten-, meldingen- en cultuuronderzoeken. Hierbij onderhoud ik het contact met de betrokkenen, de opdrachtgever en de commissieleden. Daarnaast plan ik de gesprekken, regel ik de locaties en zorg ik voor de verslaglegging van gesprekken en de redactie van de rapportage. Zoals een voorzitter van een klachtencommissie het eens raak verwoordde, is de secretaris ‘het operationeel geweten van de commissie’.

Met mijn academische achtergrond en analytische blik wil ik de commissie niet alleen ontlasten, maar ook waar mogelijk ondersteunen en scherp houden. Naast mijn werk bij Bezemer & Schubad ben ik ondernemer, webdesigner en tekstredacteur.

Een sociaal veilig werkklimaat is helaas niet voor iedereen weggelegd. Dat heeft impact op veel meer dan alleen iemands werkende leven. Een klachtenonderzoek blijkt telkens weer een doeltreffend middel om ongewenst gedrag aan de orde te stellen en te onderzoeken. Daar zet ik mij graag met volle overtuiging voor in.