Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Nicole Mijzen

Sinds 2019 word ik door Bezemer & Schubad ingezet als secretaris bij klacht-, meldingen- en cultuuronderzoeken aangaande ongewenste omgangsvormen.

Als secretaris ondersteun ik onderzoekscommissies in de breedste zin van het woord: het onderhouden van contacten met alle betrokkenen zoals de opdrachtgever, de te horen personen en de commissieleden. Daarnaast houd ik de opvolging van de acties continu in de gaten.

Tijdens de onderzoeken ervaar ik de grote betrokkenheid en passie van de collega’s van Bezemer & Schubad bij hun werk. Het werken als secretaris voor de diverse commissies ervaar ik als zeer boeiend en interessant.

Voor mij is het belangrijk, om naast de planning en voorbereiding van de gesprekken, een zorgvuldig en herkenbaar verslag te maken van een hoorgesprek.

Op deze wijze kan ik bijdragen aan een sociaal veilig werkklimaat in de betrokken organisaties.

Naast het werk voor Bezemer & Schubad heb ik een bureau dat secretariële ondersteuning biedt aan organisaties.