Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

mr. Mirjam Decoz

Vanaf 2008 werk ik voor Bezemer & Schubad, waar ik onder meer trainingen verzorg voor vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en waar ik word ingezet als voorzitter bij klachtonderzoeken.

Een van mijn specialisaties is seksuele intimidatie en bejegening op de werkplek: juridische advisering bij klachtbehandeling wegens seksuele intimidatie en bejegening op de werkplek en juridische bijstand aan zowel klagers/klaagsters als aangeklaagden. In dit kader voer ik ook overleg over voorwaarden voor voortzetting dan wel beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Ik ben is sinds 1 maart 2009 maat in de maatschap Vos en Vennoten, advocaten te Haarlem, nadat ik tien jaar maat was in de maatschap Westhoff advocaten te Amsterdam.

Andere werkzaamheden bewegen zich op gebieden als arbeidsrecht en letselschade.

  • Trainingen geven aan vertrouwenspersonen over hun rol bij het omgaan met (een klacht wegens) seksuele intimidatie op de werkplek.
  • Begeleidingscommissie ‘Seksuele intimidatie op de werkplek’, een juridische gids, dr. R. Holtmaat (verschenen in 2010)
  • Begeleidingscommissie ‘Praktijkgids seksuele intimidatie’, door mr. R. Vilters (is verschenen in 2010)
  • Lezing gegeven over ‘Ervaringen in de rechtspraktijk’, voor deskundigen op het terrein van seksuele intimidatie op de werkplek (Commissie Gelijke Behandeling, 2007)
  • Arbeidsrecht voor managers in de zorg, gastdocent HES Amsterdam (HEAO, 2006)
  • Begeleidingscommissie ‘Seksueel geweld betaald gezet. Juridische gids civiel- en strafrechtelijke schadevergoedingsmogelijk-heden’. Mr. dr. K.D. Lunnemann en mr. D.J.G. Piechocki, 2001
  • Bestuurslid Stichting Buurtwerk Noord, welzijnsorganisatie in Amsterdam Noord (1998 – 2003)