Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

mr. Margot Burghout

Voor Bureau Bezemer & Schubad te Rotterdam verzorg ik trainingen/cursussen voor vertrouwenspersonen en leden van klachtencommissies ongewenste omgangsvormen, voor wat betreft de juridische aspecten.

Vanuit mijn eigen bedrijf werk ik als zelfstandig juridisch adviseur.

Ik heb veel ervaring in het onderzoeken van klachten op het gebied van ongewenste omgangsvormen, ben lid van zowel vaste als ad hoc externe klachtencommissies of is externe voorzitter van interne klachtencommissie bij diverse organisaties (zowel overheid als bedrijfsleven). Ook adviseer ik over beleid en klachtenreglementen op het gebied van ongewenste omgangsvormen.

Overige werkzaamheden:

  • Ik ben mediator en treed op als onafhankelijk en onpartijdig conflictbemiddelaar.
  • Ik verstrek juridisch advies aan (overheids) werkgevers en particulieren inzake rechtspositionele aangelegenheden en arbeidsvoorwaarden.
  • Ik behandel – namens cliënten – bezwaar- en beroepsprocedures.
  • Ik ben lid van de bezwarencommissie op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht van gemeenten.