Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

mr.dr. Leo Klijn

Sinds 1995 werk ik voor Bureau Bezemer & Schubad te Rotterdam. Vanuit dit bureau ben ik voor een aantal organisaties zowel vaste externe voorzitter van de interne of externe klachtencommissie, als voorzitter van ad hoc commissies. Ik heb veel ervaring in het onderzoeken van klachten over ongewenste omgangsvormen. Voor het bureau verzorg ik ook trainingen/cursussen voor leden van klachtencommissies en leidinggevenden waar het de juridische aspecten betreft en wat er komt kijken bij een zorgvuldige klachtenbehandeling. Sedert 1 januari 2018 ben ik naast mijn werk als klachtonderzoeker voor Bezemer & Schubad verbonden aan het Nederlands Interventie Centrum voor Arbeidsverhoudingen, onderdeel van de Stichting Triptiek. ik ben daar werkzaam als mediator en bemiddelaar voor diverse bedrijven op het terrein van de arbeidsverhoudingen.

Ik studeerde personeelsmanagement aan de Sociale Academie van 1975-1979 , Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit 1979-1983; in 1992 promoveerde ik op het onderwerp individueel klachtrecht van werknemers. Ik heb mijn mediation accreditering behaald bij CEDR in Londen. Ik heb veel publicaties op mijn naam staan over klachtrecht en over mediation.

Van 1975 t/m 1989 was ik werkzaam op diverse terreinen van het personeelswerk, variërend van personeelsconsulent tot hoofd arbeidsvoorwaarden kantorennet. Na het bankwezen werkte ik vijf jaar in de consultancy; van daaruit vestigde ik mij in 1994 zelfstandig, aanvankelijk als arbeidsrechtelijk adviesbureau. In 1997 stapte ik over op de advocatuur met het accent op arbeidsrecht.  Tot 31 december 2017 was ik als partner verbonden aan het advocatenkantoor KZO|013 te Tilburg.