Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Michaël Stamatiou

Voor Bezemer & Schubad treed ik op als onderzoeker bij ongewenste omgangsvormen en waar sociale veiligheid in het geding is. Tevens functioneer ik als extern vertrouwenspersoon binnen diverse organisaties.

Profiel

Dit werk sluit in alle facetten aan op mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ik heb gewerkt als beleidsadviseur, onderhandelaar, gecertificeerd mediator, coach, organisatieadviseur en procesbegeleider. Ik houd van mensen (in groepen), gedoe en wrijving. Van nature ben ik zeer geïnteresseerd in de herkomst en levensloop van mensen: wat ze beweegt, wat er gebeurt en hoe ze daar mee omgaan. Dat is ook de kern van dit werk: wat doet zich voor en hoe komt het nu dat het hier is gekomen en dan: hoe gaan we vanaf hier ….!  Waarschijnlijk zijn deze vragen ook een deel van mijn persoonlijke geschiedenis.  Vertrouwen op eigen kracht en zelfreflectie zijn kernbegrippen voor mij. In de praktijk verwacht ik dan ook dat mensen aangesproken mogen worden op hun aandeel en verantwoordelijkheid. En verwacht ik van organisaties bereidheid zichzelf de maat te nemen en te onderzoeken wat goed is en past.

Ik maak gemakkelijk verbinding ongeacht status en achtergrond. Ik blijf helder en zakelijk in mijn afwegingen en rapportages. Ik communiceer transparant over mijn handelen.

Tenslotte, ik vind het geweldig om actief te zijn in dit werkveld! Mijn ervaring als onderzoeker en adviseur, mijn intuïtieve weten en mijn vaardigheden als procesbegeleider c.q. bemiddelaar worden ten volle tot benut.