Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Martijntje van der Kroef

Via Bezemer & Schubad werk ik als vertrouwenspersoon voor diverse organisaties in en rond de regio Amsterdam en Utrecht.

In de jaren ’80 was ik oprichter en directeur van Stichting ‘Tegen Haar Wil Amsterdam’. Vervolgens werkte ik bij een vrouwen adviesbureau; was ik directeur/ bestuurder van een grote kinderopvang organisatie en acteerde ik jarenlang als commissaris.
Deze rijke werkervaringen maken dat ik makkelijk schakel en op verschillende niveaus van betekenis kan zijn. Wat ik daarnaast uit deze functies meenam, is het effect van luisteren in combinatie van juiste vragen stellen op het juiste moment.

In elke organisatie krijgen mensen te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag van collega’s of van klanten. Als iemand zich genegeerd voelt, gepest wordt of op andere manieren ongepast behandeld wordt dan ontstaat sociale onveiligheid en verdwijnt in no-time het werkplezier.
Als vertrouwenspersoon wil ik eraan bijdragen dat deze onveiligheid zo snel mogelijk weggenomen wordt. Als mensen het aandurven en me al na een eerste ‘niet-oké-gevoel’ benaderen, valt er vaak nog veel te repareren. Ik vind het belangrijk dat mensen de regie houden over het probleem. Daarbij helpt het om samen te sparren over zowel het probleem als over mogelijke oplossingen en om samen van een afstand te kijken naar ‘het eigen gelijk’. Iedere situatie is anders, zo ook mijn inbreng als extern vertrouwenspersoon.