Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Marcel van der Knaap

In mijn praktijk als interim manager/bestuurder heb ik de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan in conflicthantering, coaching en veranderstrategieën. En in bijna iedere opdracht kom je als “interimmer” ook integriteitsvraagstukken tegen. In de rol van onafhankelijk voorzitter van een crisisteam leerde ik een aantal jaar geleden Bezemer & Schubad kennen en sinds die-uiterst plezierige-  kennismaking zet het bureau mij in op allerhande vragen die het krijgt voorgelegd.

Mijn drijfveren vind ik in mijn natuurlijke behoefte om met de mensen met wie en waarvoor ik werk een relatie aan te gaan. Of, zoals dat de laatste jaren is gaan heten: de verbinding te zoeken op de weg naar duurzame en vruchtbare resultaten, op welk terrein dan ook. Voor zover het onderwerp het toelaat zijn consensus en betrokkenheid belangrijke uitgangspunten in mijn handelen. Communicatie, dialoog en onderbouwing zijn de middelen die ik daarvoor inzet, net als relativering en ontspanning. Mijn antenne voor de goede bestuurlijke verhoudingen en mijn oog voor de zorgvuldigheid in procedures helpen mij bij het maken van de juiste keuzes en stappen in de aanpak van de vraagstukken waarvoor ik gesteld word.