Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Lumien Veld

Via mijn werk bij Bezemer & Schubad draag ik vanuit warme betrokkenheid en met passende en adequate aandacht mijn steentje bij aan een de sociale veiligheid op het werk. Een onveilig werkklimaat kost meer dan je op het eerste oog ziet: het gaat ten koste van het werkplezier; ten koste van de creativiteit en productiviteit; het leidt regelmatig tot verzuim of zelfs uitval van medewerkers.

Talentvolle medewerkers aantrekken is in de huidige krappe arbeidsmarkt voor iedere organisatie een uitdaging. Het boeien en binden van medewerkers is daardoor nog belangrijker geworden. Een sociaal veilig werkklimaat is een basale voorwaarde om talent en werkplezier tot bloei te laten komen en hiermee medewerkers te verbinden en binden aan het bedrijf of de organisatie.

Bij de meldingen betrekt ik tevens de context van een situatie; een melding is altijd een deel van het geheel, en daarmee dus meer dan sec een mededeling over ongewenst gedrag. Deze brede insteek versterkt de duurzaamheid van de interventie.

Mijn werk voor Bezemer & Schubad combineer ik met een eigen praktijk voor:
– mediation in arbeidszaken,
– coaching,
– brainspotting (behandeling bij stress en trauma).
Deze expertise neem ik mee in het werk dat ik als vertrouwenspersoon doe. Voordat ik in 2017 een eigen praktijk begon heb ik brede ervaring opgedaan als leidinggevende in de Arbodienstverlening, de Verstandelijk gehandicaptenzorg, en de (Forensische) Psychiatrie.