Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Karijn Oerlemans

Voor bureau Bezemer & Schubad word ik ingezet voor verschillende onderzoeken op het gebied van sociale veiligheid.

Vanuit mijn eigen bedrijf werk ik als zelfstandig Integriteitsonderzoeker & adviseur.

Ik heb veel ervaring in het onderzoeken van meldingen op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Ik heb jaren gewerkt als Integriteitsfunctionaris waar ik verantwoordelijk was voor het meldpunt, beleid en advisering op het gebied van sociale veiligheid en integriteit en de uitvoering en/of begeleiding van integriteitsonderzoeken. Dit waren voornamelijk onderzoeken op het gebied van sociale integriteit zoals machtsmisbruik, agressie/geweld en seksuele intimidatie. Ik had vanuit deze functie al jaren een nauwe samenwerking met bureau Bezemer & Schubad voor zowel training/opleiding vertrouwenspersonen als samenwerking in een onderzoek.

Ik vind het enorm belangrijk dat je in het proces recht doet aan alle betrokken partijen. Tijdens mijn onderzoeken maar ook privé is mij opgevallen dat mensen zich totaal niet bewust zijn van hun eigen gedrag en betitelen dit niet als grensoverschrijdend. In hun ogen is het normaal gedrag. Daarom is het goed om met elkaar het gesprek aan te gaan wat “normaal” gedrag is. Hier zal iedereen een eigen wending aan geven door de normen & waarden die zij hebben meekregen en geleerd hebben. Daarom is beleid op het gebied van gewenste omgangsvormen zo belangrijk binnen iedere organisatie waarin je beschrijft hoe je verwacht dat collega’s met elkaar omgaan.