Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Jos Bouvrie

Sinds september 2012 word ik ingezet voor Bezemer & Schubad.

Na het afronden van de pedagogische academie heb ik mij, naast mijn loopbaan, verder ontwikkeld via een sociale academie, een post-hbo opleiding en de MO-A opleiding (sociale) pedagogiek. In mijn loopbaan heb ik de nodige ervaringen opgedaan als cursusleider, docent en staffunctionaris deskundigheidsbevordering.

Gedurende de afgelopen vijftien jaar heeft vooral het beroep van bedrijfsmaatschappelijk werker mij in aanraking gebracht met de gevolgen van het thema “sociale veiligheid” in en bij arbeid. In zeer vele soorten arbeidsorganisaties mocht ik hieraan een bijdrage leveren. Met mijn brede en langjarige ervaring merk ik dat deze bijdragen ook meer en meer toegevoegde waarde voor medewerker én organisatie kregen.

Tevens heb ik mij de laatste jaren van mijn loopbaan verder ontwikkeld in de functie van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Op zorgvuldige en betrokken wijze, krijg ik vaak terug van mijn cliënten en contactpersonen bij organisaties. Naast deze taak heb ik bij veel arbeidsorganisaties de functie van trainer interne klachtencommissies en de functie van gedragdeskundige bij extern klachtenonderzoek mogen vervullen. Tevens deed ik de nodige ervaring op in het vertrouwenswerk in crisissituaties zoals het inrichten van een meldpunt voor medewerkers bij organisaties die te kampen hebben met een vertrouwensbreuk tussen medewerkers en bestuurders.