Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Jacqueline Pulles

Sinds 2014 ben ik werkzaam voor Bezemer & Schubad als externe vertrouwenspersoon voor een aantal scholen, instellingen en voor de jeugdzorg. Daarnaast heb ik ervaring met het verrichten van klachtonderzoek. Ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon en tevens supervisor, coach en mediator.

Relevante werkervaring Vanaf 1987 ben ik werkzaam bij landelijke geestelijke gezondheidszorg organisaties als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en verzorg ik trainingen binnen organisaties. De rode draad in mijn werk is dat ik graag met mensen mee denk en hen begeleid op cruciale momenten in hun leven, met oog voor de samenhang tussen de persoonlijke en de organisatiebelangen. Mijn drijfveer om met mensen te werken is gelegen in de overtuiging dat mensen het best functioneren wanneer ze zelf de regie over hun leven hebben. Ook als vertrouwenspersoon kan ik hier een belangrijke bijdrage in leveren. Organisaties help ik om vooral zelf de regie te nemen op het gebied van interne sociale veiligheid.

Ik vind het belangrijk om vraaggericht, doelgericht, resultaat – en oplossingsgericht te handelen. Vanuit mijn opdrachtgevers geniet ik de nodige waardering voor mijn betrokkenheid, betrouwbaarheid, integriteit en mijn openheid bij het meedenken met mens én organisatie.

Langjarige, wederzijds gewaardeerde samenwerking met mensen en organisaties was hiervan vaak het prettige gevolg.