Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Dr. Ir. Lodewijk Stuyt

Ik ben voor Bezemer & Schubad externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Na een technische opleiding besloot ik te gaan werken bij een Nederlandse kennisinstelling. Ik heb ook korte perioden in het buitenland gewerkt (o.a. de FAO in Rome, en in het Midden Oosten) waar ik geboeid raakte door de cultuurverschillen en de daarbij behorende omgangsvormen. Mijn belangstelling voor de menselijke kant van mijn werkomgeving is geleidelijk gegroeid, met alle mooie dingen die er gebeuren, maar ook met de minder goede kanten. Ook buiten mijn reguliere werkomgeving voelde ik me in toenemende mate betrokken bij situaties waar mensen onrechtmatig bejegend worden en zich daardoor vaak heel onveilig en eenzaam kunnen voelen. Ik verbaas me nog geregeld over de manier waarop mensen soms met elkaar omgaan. Het risico op ongewenste omgangsvormen neemt toe omdat het aantal mensen dat afkomstig is uit verschillende culturen en nauw met elkaar samenwerkt, groeit. Bejegeningen en percepties kunnen hierdoor gemakkelijker tot problemen leiden. In 2006 werd ik vertrouwenspersoon. Ik ben nu gecertificeerd en heb gemerkt dat mijn brede belangstelling en mijn lange werkervaring me helpen om me in te leven in de problemen die melders ervaren. Bij mijn werk ontdekte ik de helende kracht van ‘empowerment’: zelf de regie nemen om je situatie te verbeteren. Ik heb in mijn loopbaan veel les gegeven en presentaties gedaan, want kennisoverdracht fascineert me al jaren. Vandaag de dag ben ik onder meer betrokken bij trainingen voor (toekomstige) vertrouwenspersonen waar ik mijn ervaringen geanonimiseerd in intervisiesessies deel. Ik leer elke dag.