Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Herman van der Wind

Ik werk alweer vele jaren en met plezier op freelance basis voor bureau Bezemer & Schubad. Inmiddels zet het bureau mij in verschillende hoedanigheden in. Voor de ene organisatie ben ik de vaste externe vertrouwenspersoon, bij de andere organisatie fungeer ik als onderzoeker of als secretaris bij onderzoeken naar ongewenst gedrag. De rol van mediator bij conflicten vanwege ongewenste omgangsvormen is mij als MfN mediator eveneens bekend.

De thematiek van sociale en psychologische veiligheid op het werk spreekt mij aan. Voor veel mensen is hun werk (erg) belangrijk, en ik lever dan ook graag mijn bijdrage aan het helpen verbeteren van de onderlinge werkrelaties. Zodat direct betrokkenen, hun collega’s, het team waarin men werkt en de gehele organisatie weer verder kan!

Naast deze werkzaamheden ben ik lid van bezwaren- en geschillencommissies en ondersteun ik ondernemingsraden. Ook werk ik voor Perspectief herstelbemiddeling als bemiddelaar tussen daders en slachtoffers. Deze werkzaamheden voer ik uit als zelfstandig ondernemer. Voordat ik als zelfstandige verder ging heb ik gewerkt als vakbondsbestuurder.