Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Gerard Sanderink

Bezemer & Schubad zet mij in als externe vertrouwenspersoon bij diverse arbeidsorganisaties.

Na studies op het vlak van maatschappij, godsdienst, theater en communicatie, werk ik vooral als communicatietrainer, gebruikmakend van theater-werkvormen, in de profit en non-profit sector. Vanuit de kennis en ervaring die ik daarbij opdeed, werk ik de laatste jaren ook als buurtbemiddelaar en vertrouwenspersoon. Ik ga uit van de filosofie dat, hoe verschillend mensen ook zijn, ieder recht heeft op gelijke behandeling en gelijke kansen.

Voor Bureau Bezemer & Schubad werk ik al vele jaren als trainer/acteur bij uiteenlopende trainingen. Erg leuk vind ik het verzorgen van de cursus ┬┤presentatietechnieken voor de vertrouwenspersoon┬┤. Vele (aankomend) vertrouwenspersonen en leden van klachtencommissies stond ik bij met het trainen van gespreks- en interviewvaardigheden.