Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Etske Timmer

Voor Bezemer & Schubad werk ik als secretaris bij klachten-, meldingen- en cultuuronderzoeken.

Als secretaris ondersteun ik onderzoekscommissies in de breedste zin van het woord: ik onderhoud de contacten met alle betrokkenen, zorg voor de verslaglegging van de interviews en ondersteun bij het opstellen van de uiteindelijke rapportage.

Naast een vaste baan ben ik in mijn vrije tijd altijd actief geweest als commissielid en secretaris, onder andere bij goede doelen, verenigingen, een MR en een oudercommissie. Mijn werkstijl kenmerkt zich het best als (mee)denkend in oplossingen, accuraat en gestructureerd. Dit, gecombineerd met mijn voorliefde voor de Nederlandse taal, heeft mij doen besluiten om als zelfstandige aan de slag te gaan in dit werkveld.

Door de jaren heen is het belang van een sociaal veilige werkomgeving me steeds duidelijker geworden. Ik ben blij dat ik als secretaris mijn steentje kan bijdragen, niet alleen door een zorgvuldige verslaglegging, maar ook door het samen met de onderzoeker(s) creƫren van een sociaal veilig gespreksklimaat , waar mensen zich vrij durven uit te spreken.