Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

drs. Willeke Bezemer

Via mijn werk bij Bezemer & Schubad kan ik mijn steentje bijdragen aan een groter werkplezier van mensen door te werken aan de sociale veiligheid op het werk. Ik vind dat belangrijk, het is immers geen loze kreet dat de meeste mensen meer tijd op hun werk doorbrengen dan thuis of met vrienden!

Alie Kuiper en ik startten in 1992 het bureau Bezemer & Kuiper. Met ons tweeën. Later trad een derde partner, Ernst-Jan Schubad, toe. Door de jaren heen hebben wij een netwerk enthousiaste mensen uit verschillende disciplines aan ons kunnen binden. Ik kom in veel verschillende bedrijven, elk met een eigen werkcultuur. De dynamieken tussen de mensen in die organisaties lijken soms op elkaar, maar zijn vaak ook heel verschillend. Al deze mensen en ervaringen inspireren mij en maken het werken bij Bezemer & Schubad voor mij waardevol.
Vóór ik met Bezemer & Kuiper begon, werkte ik in de seksuologische hulpverlening en in de verslavingszorg. Niet alleen als therapeut, ik gaf ook veel cursussen en opleidingen. Ik werkte als onderzoeker op een onderzoeksinstituut en doceerde op een universiteit. Ik hecht aan kwaliteit van het werk. Dat is dan ook de reden dat ik medeoprichter werd van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. Ik bekleedde het voorzitterschap met veel plezier gedurende de eerste zes jaren van het bestaan van deze vereniging. Ik werd voorzitter van het wereld congres Seksuologie in 1991 en deed nogal wat redactiewerk o.a. voor het Tijdschrift voor Seksuologie, het Handboek Seksuologie, en de boekenreeks Relatie en Seksualiteit van het NISSO.

Vertaler
Ik heb mijzelf leren kennen als ‘vertaler’ van wetenschap naar een groter publiek. Ik verzorgde in Libelle de vragenrubriek, verhaalde iedere maand over gezinsproblemen in Ouders van Nu, schreef columns voor het tijdschrift Psychologie en voor het AD. In de jaren negentig bracht ik mijn vak op tv met ‘In therapie’ over psychotherapie en in ‘Waarom doe ik dat?’ nam ik allerlei psychologische thema’s onder de loep.