Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

drs. Toke Huntjens

Bezemer & Schubad zet mij in als coach, zowel van groepen als van individuele medewerkers. Ik ben betrokken bij cultuuronderzoeken, waarvoor ik gesprekken voer met medewerkers en leidinggevenden. Ook maak ik, als gedragskundige, deel uit van klachtencommissies ongewenste omgangsvormen.

Ik studeerde psychologie in Utrecht. De laatste twintig jaar vervulde ik uiteenlopende functies op HRM- gebied, onder andere in de luchtvaart- en transportsector, voor technische handelsbedrijven en vakbonden en in de farmaceutische industrie.

Steeds bleef ik mij ontwikkelen. Ik volgde cursussen, opleidingen en trainingen op het gebied van P&O, organisatieadvies en mediation. Dit leidde ertoe dat ik mij in 2000 vestigde als zelfstandig HRM-adviseur, coach, trainer en  mediatior.