Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

drs. Peet Hoffmanns

Veranderingen komen op je pad. Met veranderingen omgaan is een uitdaging. Veranderingen leiden tot ontwikkeling. Een rode draad in mijn leven.

Het zijn precies die elementen die vitaal zijn in mijn activiteiten voor Bezemer & Schubad, waar ik als freelancer sinds 1995 werk. Als acteur, docent en intermediator wil ik met spel en gesprek (gevoed met kennis) medewerkers in organisaties inzicht geven en bewustwording creëren in de vaak door hen als weerbarstig ervaren problematiek van ongewenste omgangsvormen.

Na een wetenschappelijke opleiding en docentschap in de Aziatische Cultuur begon ik kennis, kennis-overdracht en spel te combineren in mijn werk als reisleider, tentoonstellingsvoorlichter en presentator. Dat was de eerste grote verandering.

De tweede verandering kreeg vorm toen ik daarbij van een semi-professionele hobby mijn werk ging maken: acteur. Daarvoor volgde ik cursussen in dans, spel en ruimte.

Daaruit volgde de derde verandering: trainingsacteur en trainer en dat nu al weer vijfentwintig jaar. Opleidingen in o.a. communicatieve vaardigheden en gedrags-typologie hoorden daarbij. Ik merkte dat kennis en kennisoverdracht, gevoed door spel, tot inzicht, verandering en ontwikkeling leiden.

Energie, enthousiasme en interactieve spelvormen zijn de middelen. Soms ook confrontatie.

Verandering en ontwikkeling zijn hopelijk het resultaat.