Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

drs. Katinka Lorijn

Ik ben zelfstandig coach/loopbaanbegeleider/trainer/mediator. Deze werkzaamheden heb ik in 1998 ondergebracht in een eigen bureau, Trainings- en Adviesbureau Joy.

Daarnaast werk ik al vele jaren voor Bezemer & Schubad.

Ik verzorg trainingen/cursussen voor vertrouwenspersonen, leden van klachten-commissies en management. Vanuit Bezemer & Schubad ben ik externe vertrouwenspersoon van een aantal instellingen, en lid van de klachtencommissie van meerdere organisaties.

Als gecertificeerd mediator doe ik mediations ten aanzien van ongewenste omgangsvormen op het werk. Ook coach ik leidinggevenden die met deze zaken te maken krijgen. Ik heb zelf veel ervaring met het verrichten van klachtonderzoek in uiteenlopende organisaties: van onderwijs-instellingen en sociale werkvoorzieningen tot politie, banken en de zware industrie.

Van 1988 tot 2004 werkte ik bij de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik verschillende functies bekleedde: hoofd Bureau Ombudsfunctionaris, respectievelijk Manager Kwaliteitszorg, respectievelijk plv Hoofd P & O, projectleider P & O.