Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

mr. drs. Gertjan W. van der Brugge

mr. drs. Gertjan W. van der Brugge

Voor Bezemer & Schubad word ik ingezet als voorzitter van klachtencommissies ongewenst gedrag en voorzitter van onderzoekscommissies inzake meldingen betreffende ongewenst gedrag.

Ik studeerde Nederlands Recht en Engelse Taal- en Letterkunde, later onder andere gevolgd door een Masteropleiding Conflictmanagement en een opleiding tot Mediator.

Vanaf 1990 heb ik diverse eindverantwoordelijke functies op bestuurs- en managementniveau uitgeoefend bij kleine en grote organisaties in zowel de profit als de non-profit sector. Daarnaast heeft zich een tweede loopbaanspoor ontwikkeld in de richting van conflictmanagement en klachtbehandeling.

Mijn werk voor Bezemer & Schubad combineer ik met een eigen adviespraktijk. Daarnaast ben ik onder andere lid van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, Ombudsman voor alle 13 Zeeuwse gemeenten en lid van de Commissie van Beroep voor het Funderend Onderwijs. Ik bekleed een commissariaat en twee toezichthouderschappen.

In mijn werk probeer ik balans te houden tussen oprechte interesse in mensen en organisaties in vaak conflictueuze situaties en een stevig fundament van rechtszekerheid voor alle betrokken partijen.