Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

drs. Bert Lam

In 1974 studeerde ik af aan de VU (klinische psychologie). Daarna volgden nog meer studies en opleidingen: ontwikkelingspsychologie, filosofie, therapeutisch management (groepstherapeut) en hoger management.

In 1993 vestigde ik mij in Haarlem als psycholoog/seksuoloog (Seksuologisch Centrum).

Voor Bureau Bezemer & Schubad verzorg ik sinds 1993, als specialistisch docent, trainingen aan vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, leden van klachtencommissies, leidinggevenden en management, en begeleid ik intervisie-bijeenkomsten. Tevens ben ik lid van vele vaste en ad hoc klachtencommissies. Zo vergroot ik steeds opnieuw mijn kennis op dit gebied. Voor Bezemer & Schubad verzorg ik ook zgn. ’terugvalpreventietrajecten’: begeleiding van daders. Verder word ik ingezet bij diverse adviestrajecten en treed ik op als bemiddelaar.

Andere werkzaamheden

  • Vanaf 1970 geef ik trainingen gespreksvoering en lessen psychologie aan de opleidingen van Amsterdamse en Haarlemse ziekenhuizen.
  • Ik werkte gedurende enige tijd in de psychiatrie.
  • Vanaf 1976 was ik beleidsmedewerker en later hoofd hulpverlening en preventie van de (landelijke) Rutgersstichting in Den Haag. Ik was daar tevens verantwoordelijk voor de deskundigheidsbevordering, teambegeleiding en beleidsformulering.
  • In 1992/1993 was ik interim-manager bij RIAGG Bijlmer en hoofd van de afdeling Sociale Psychiatrie aldaar.
  • Tevens was ik voorzitter/co√∂rdinator van de werkgroep opvang en hulp aan slachtoffers van de Bijlmervliegramp.