Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

dr. Carla Goosen

“Een warm hart zonder kennis is schadelijk, maar evenzo is het omgekeerde het geval”.

Vanaf 1992 vraagt Bezemer & Schubad mij regelmatig om als gedragskundige zitting te nemen in klachtencommissies voor ongewenste omgangsvormen.

Voor mij is het van belang dat ik als psychotrauma-therapeut ‘wortel heb geschoten’ in de geestelijke gezondheidszorg. Ik heb daar veel ervaring opgedaan met kinderen, jongeren en gezinnen. Eind jaren ’80 specialiseerde ik mij op het thema seksueel geweld en seksespecifieke hulpverlening. Voorts ben ik nauw betrokken geweest bij diverse opleidingen in het HBO en universitair onderwijs.

De werkzaamheden in de klachtencommissies motiveerden mij om een vrije studierichting rechten te volgen welke ik afrondde met twee masters op het gebied van conflicthantering (arbeid en overheden).

Sinds 2001 heb ik een eigen praktijk als mediator, ben ik registerlid van het NMI, het ADR, het IMI, ben coach van de collaboratieve divorce en word ik als deskundige/ forensisch mediator benoemd door rechtbanken en gerechtshoven.

In 2011 promoveerde ik in de gedragswetenschappen op een onderzoek naar de professionaliteit van de vertrouwenspersoon seksuele intimidatie. Mijn onderzoek is tegen kostprijs te verkrijgen via de website www.bol.com.

Sinds 2001 heb ik een eigen praktijk als mediator, ben ik registerlid van het NMI, het ADR, het IMI, ben coach van de collaboratieve divorce en word ik als deskundige/ forensisch mediator benoemd door rechtbanken en gerechtshoven.