Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Cindy Eradus

Voor Bezemer & Schubad werk ik als secretaris bij klacht-, meldingen- en cultuuronderzoeken.

Als secretaris ondersteun ik de onderzoekscommissie(s) in de breedste zin van het woord. Ik onderhoud de contacten met de commissie, de betrokkenen en de opdrachtgever en zorg ervoor dat iedereen van de stand van zaken op de hoogte blijft.

Met mijn zorgachtergrond vind ik het belangrijk om iets te kunnen betekenen voor anderen. Hierbij vind ik het van belang dat alle betrokken partijen op een plezierige wijze worden gehoord (hoor en wederhoor) waarbij de menselijk kant niet uit het oog verloren wordt. Een goede balans met heldere verslaglegging van de door de commissie gevoerde gesprekken spelen daarbij een grote rol.

Naast het werk voor Bezemer & Schubad heb ik een eigen financieel administratiekantoor waarbij een goede balans (relationeel en cijfermatig) eveneens de rode draad is van mijn onderneming.