Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Christine Hoogenkamp

Ik vind het fijn om als extern vertrouwenspersoon mensen te ondersteunen die in hun werkomgeving ongewenst of niet-integer gedrag ervaren. Ik bied een luisterend oor en zoek samen met de melder naar een oplossing. Altijd staan daarbij de vertrouwelijkheid en de wensen en behoeften van de melder voorop. Ik ben gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en neem regelmatig deel aan bijscholingen en intervisiebijeenkomsten.

In de rol van secretaris ondersteun ik ook klacht-, meldingen- en cultuuronderzoeken. Ik onderhoud de contacten met de betrokkenen, zorg voor goede en herkenbare verslaglegging en ondersteun bij het opstellen van de eindrapportage.

In mijn werk heb ik veel verschillende rollen gehad: collega, leidinggevende, adviseur, secretaris, voorzitter… Steeds heb ik ervaren dat een prettig werkklimaat en een sociaal veilige omgeving voorwaarden zijn om met plezier te kunnen werken en je goed te kunnen ontwikkelen.

 

Naast mijn werk voor Bezemer & Schubad heb ik een parttime dienstverband als bestuurssecretaris van een grote organisatie voor sociale werkvoorziening.