Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Ad van Wijk

Voor Bezemer & Schubad word ik ingezet als secretaris bij klacht-, meldingen- en cultuuronderzoeken. Ik onderhoud de contacten met de commissie, de betrokkenen en de opdrachtgever en zorg ervoor dat iedereen van de stand van zaken op de hoogte blijft. Het werk als secretaris geeft mij de kans mezelf te blijven ontplooien en volop gebruik te maken van mijn creativiteit in de breedste zin van het woord.

Voor mijzelf zijn goede omgangsvormen en sociale veiligheid in werkrelaties belangrijk. Jammer genoeg lijken deze randvoorwaarden voor prettig werken soms te verdwijnen en slagen mensen er niet meer in met elkaar in gesprek te komen. Ik vind het iedere keer weer interessant te ervaren hoe een onderzoekscommissie er in slaagt de situatie duidelijk te krijgen op een manier die aan de betrokken partijen zoveel mogelijk recht doet. Het maken van een herkenbaar en zorgvuldig verslag van de door de commissie gevoerde gesprekken is voor mij daarbij een belangrijk onderdeel.

Naast mijn werk als secretaris ben ik van tijd tot tijd werkzaam als coach en werk ik één dag per week als vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland. Ook schrijf ik, als vrijwilliger, Levensboeken met ouderen en train ik aankomende schrijvers.