Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Mission statement

Bezemer & Schubad weet dat zowel arbeidsprestaties als arbeidssatisfactie én persoonlijk welbevinden sterk samenhangen met de sociale veiligheid die werknemers op het werk ervaren. Sociale veiligheid = een positief werkklimaat dat onder andere wordt gekenmerkt door de afwezigheid van (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en discriminatie.

Bezemer & Schubad wil het bureau zijn waar alle arbeidsorganisaties – zowel binnen de overheid als de particuliere sector,  uit Nederland en uit andere Europese landen – terecht kunnen met alle vragen die zij hebben op het gebied van advies en training met betrekking tot sociale veiligheid op het werk.

Bezemer & Schubad staat niet alleen naast de bedrijven die dit beleid willen ontwikkelen en implementeren, maar heeft ook de ambitie meer en betere instrumenten te ontwikkelen, te evalueren en onderzoek te verrichten. Bezemer & Schubad wil de door haar vergaarde kennis en vaardigheden zo veel mogelijk delen.