Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Voorlichting over seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk (voor medewerkers)

Inhoud
In enkele levendige scènes brengen twee acteurs voor het voetlicht wat (seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen kunnen omvatten. Een van de acteurs is tevens trainer. Hij gaat tussen de scènes door met de medewerkers in discussie over wat zij waarnemen en welke ideeën zij hebben. De deelnemers worden uitgenodigd te experimenteren met alternatieve reacties. De trainer geeft informatie en reikt handvatten aan om met ongewenst gedrag (en ook gewenst gedrag!) op het werk om te gaan. Op deze manier maken wij uw medewerkers bewust van hun (voor)oordelen over deze situaties en van hun eigen verantwoordelijkheid als collega, slachtoffer en als ´lastigvaller`.

Belangrijk is dat bij de voorlichting een manager/leidinggevende aanwezig is die de aanwezigen welkom heet en het kader van de sessie verduidelijkt.

Aan het eind van de voorlichting krijgen vertrouwenspersonen gelegenheid zich voor te stellen.

Wie krijgen voorlichting
De medewerk(st)ers van uw organisatie krijgen voorlichting over wat (seksuele) intimidatie, pesten en treiteren, agressie en geweld en discriminatie in de praktijk inhoudt en wat het beleid van de organisatie is. Indien relevant komt wetgeving aan de orde. Focus ligt op wat elke medewerker kan/moet doen als iets dergelijks in zijn werkomgeving gebeurt, en hoe dergelijk ongewenst gedrag voorkomen kan worden.

Trainers/acteurs
Een trainer/acteur en een acteur of actrice

Aantal deelnemers
Maximaal 18 personen