Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Vijfdaagse basiscursus voor vertrouwenspersonen ‘Opvang en begeleiding na (seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk’

Voor vertrouwenspersonen

Door de LVV geaccrediteerd onder registratienummer VP-0026.

Inhoud
De vijfdaagse cursus (11 dagdelen) voor vertrouwenspersonen is met recht een basiscursus. Deelnemers leren hoe zij klagers/klaagsters over ongewenst gedrag het beste kunnen opvangen en verder helpen door adequaat in te schatten welke hulp in dit specifieke geval het beste is. Deze cursus is zowel geschikt voor interne als externe vertrouwenspersonen. Wij bieden u ten eerste verdiept inzicht in de fenomenen pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie. Daarnaast bieden wij u de gelegenheid verschillende gespreksvormen te oefenen. ´Niet alleen´, maar ook met acteurs. Op die manier leert u een opvanggesprek te voeren, elementen uit counseling toe te passen en te verwijzen naar mediation of naar andere echelons zoals de hulpverlening, het juridisch circuit of de klachtencommissie. Natuurlijk vergeten wij de voor vertrouwenspersonen relevante juridische informatie niet!

Wie nemen deel
Interne en externe vertrouwenspersonen. Wij gaan er vanuit dat deelnemers aan deze cursus voldoende kennis hebben over de relevante Arbo-wetgeving (en de implicaties daarvan) en de taken, verantwoordelijkheden en de positie van de vertrouwenspersoon. Het is gewenst dat deelnemers over een hbo werk- en denkniveau beschikken, minimale eis is een mbo plus niveau.

Hoofddocenten
De cursus wordt verzorgd door een hoofddocent en een aantal specialistische trainers/docenten. Op een aantal dagdelen worden acteurs ingezet. Bezemer & Schubad is opleidingsinstituut ten behoeve van de certificering van vertrouwenspersonen door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Certificering
Bij deelname aan alle dagdelen van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname. Cursisten die zich bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) willen laten registreren als gecertificeerd vertrouwenspersoon kunnen na afloop van de cursus de daartoe vereiste toetsen afleggen. Vervolgens ontvangen zij van ons een certificaat waarmee zij zich bij de LVV kunnen aanmelden. Zie Certificering vertrouwenspersonen en de informatie van de LVV op www.lvvv.nl

Aantal deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 16 personen

Borging
Wij vinden borging van het geleerde van groot belang. Daarom is een terugkomdag (groepsconsultatie) van een dagdeel een vast onderdeel van deze cursus.

Consultatie
Iedere cursist heeft tot 1 jaar na het afronden van de cursus recht op anderhalf uur consultatie door een van onze trainers/docenten.

Resultaat van de training vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen op het werk

Na afloop van de training beschikt u over gedegen kennis en vaardigheden op de volgende terreinen:

 • De taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de vertrouwenspersoon;
 • Het beleidsmatig kader waarbinnen de vertrouwenspersoon werkt;
 • Reflectie op eigen gedrag en dat van anderen;
 • De aard, omvang en impact van de verschillende vormen van ongewenste omgangsvormen;
 • Het vóórkomen van ongewenste omgangsvormen op het werk;
 • Differentiëren tussen conflicten vanwege ongewenste omgangsvormen en andere arbeidsconflicten;
 • Eerste opvang en begeleiding van melders/klagers;
 • Begeleiding van melders/klagers in de keuze voor informele en formele oplossingsrichtingen;
 • Beoordelen wanneer verwijzing naar andere echelons vereist is, verwijsgesprekken voeren;
 • Relevante Arbowet verplichtingen van werkgevers en werknemers ten aanzien van opvang en preventie van ongewenste omgangsvormen op het werk;
 • Relevante arbeidsrechtelijke en strafrechtelijke bepalingen ten aanzien van ongewenste omgangsvormen op het werk;
 • Beoordelen of en wanneer samenwerking vereist is met andere echelons;
 • Het opstellen van een jaarplan van de vertrouwenspersoon;
 • Het opstellen van een jaarverslag van de vertrouwenspersoon.

Docenten
drs. Katinka Lorijndrs. Joanke VisserTrudy van Gils MA