Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Telefonische opvang en hulp door vertrouwenspersonen

Verdiepingscursus voor vertrouwenspersonen

Inhoud
Nu, met de coronamaatregelen om zoveel mogelijk thuis te werken en de reisbewegingen te minimaliseren, verlopen de contacten van vertrouwenspersonen met melders veelal via de telefoon of online. Bij gesprekken via de telefoon valt de non-verbale communicatie weg. En ook online valt een deel daarvan weg. Hoe kun je in die omstandigheden dan toch een goed gesprek hebben met een melder?

Wat moet je doen en wat moet je laten, en waar moet je in de rol van vertrouwenspersoon precies op letten?
Deze cursus wordt online gegeven.

De cursus is praktisch, de trainer verstrekt informatie en geeft feedback, en de deelnemers kunnen oefenen met behulp van een actrice.

Tijdens de cursus komt aan de orde:
–       De stem als informatiebron
–       Inschatten van de draagkracht van een melder/klager via de telefoon
–       Creatief omgaan met taal
–       Omgaan met een stille beller
–       Heldere informatie en adviezen geven via de telefoon
–       Omgaan met de beperkte mogelijkheden van het telefonisch contact
–       Ruimte bieden aan emoties via de telefoon
–       Problemen inschatten en verhelderen: zitten we wel op dezelfde golflengte?
–       Het telefonisch gesprek openen en afsluiten: hoe?

Wie nemen deel?
Vertrouwenspersonen die onze opleiding vertrouwenspersoon volgden of anderszins (een) cursus hebben gevolgd, of over de relevante kennis beschikken.

Accreditatie
Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.
Deze cursus is door de LVV geaccrediteerd voor één dagdeel onder registratienummer VP-0109.

Aantal deelnemers
Minimaal 4 en maximaal 8 personen

Docenten
drs. Katinka Lorijn