Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Strafrecht voor vertrouwenspersonen

Verdiepingscursus voor vertrouwenspersonen
Geaccrediteerd door de LVV

Vertrouwenspersonen kunnen geconfronteerd worden met klagers/melders die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren in de zin van delicten zoals beschreven in de strafwetgeving, bijvoorbeeld aanranding, verkrachting, seksuele handelingen met een minderjarige of een aan de zorg toevertrouwde persoon, stalking, mishandeling.

Vertrouwenspersonen dienen op de hoogte te zijn van de vigerende wetgeving in deze, en hoe het ‘eraan toegaat’ bij aangifte. Opdat zij klagers/melders niet alleen adequaat kunnen adviseren over het al dan niet doen van aangifte, maar klagers/melders ook voorlichting kunnen geven over wat aangifte inhoudt. Ook is het belangrijk dat zij met klagers/melders kunnen afwegen wat de voors en tegens zijn van het doen van aangifte.

De training biedt behalve informatie over allerlei aspecten van de strafwetgeving ook enige aanknopingspunten op arbeidsrechtelijk terrein, met name  rond het begrip ‘goed werkgeverschap’.

Wie nemen deel?
Vertrouwenspersonen die onze opleiding vertrouwenspersoon volgden, anderszins (een) cursus(sen) hebben gevolgd, of zich op een andere wijze de relevante basiskennis hebben eigen gemaakt.

Accreditatie
Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.
Deze cursus is door de LVV geaccrediteerd voor één dagdeel onder registratienummer VP-0106.

Aantal deelnemers
Maximaal 16 personen.

Docenten
mr. Mirjam Decoz