Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Seks! dat spreekt vanzelf?

Verdiepingscursus seksuologie vertrouwenspersonen

Inhoud
Als vertrouwenspersoon zit je tegenover een cliënt die een melding doet van seksuele intimidatie. Om de casus beter te begrijpen vind je dat je het over seksualiteit moet hebben maar doet dit niet. Je voelt je ongemakkelijk en rationaliseert dit lastige onderwerp weg door te denken dat het vragen naar seksualiteit voor deze cliënt niet relevant is.

Herken jij je als vertrouwenspersoon hierin?
De cliënt wordt tevens gehinderd door gêne en schaamte, vindt het moeilijk om het probleem te verwoorden en is bang voor een moreel oordeel van de vertrouwenspersoon èn om niet geloofd te worden.

In Seks! dat spreekt vanzelf? helpt seksuoloog Hanneke Termeer je op weg om seksualiteit bespreekbaar te maken en vergroot je je kennis over vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de motieven die daaraan ten grondslag liggen.

Wie nemen deel?
Vertrouwenspersonen die onze opleiding vertrouwenspersoon volgden, anderszins (een) cursus(sen) hebben gevolgd, of zich op een andere wijze de relevante basiskennis hebben eigen gemaakt.

Accreditatie
Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.
Voor deze cursus is accreditatie aangevraagd bij de LVV voor één dagdeel.

Aantal deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 16 personen

Docenten
Hanneke Termeer