Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Pesten: de groep is het probleem

Verdiepingscursus voor vertrouwenspersonen
Geaccrediteerd door de LVV

Inhoud
Voor vertrouwenspersonen is het inmiddels wel common knowledge dat een flink percentage van de Nederlandse beroepsbevolking last heeft van pesten op het werk. Over de oorzaken is men niet eensgezind. De een wijt pesten aan het gedrag en de persoonlijkheid van het slachtoffer, de ander zoekt naar een typisch daderprofiel. Ook wordt scherp gekeken naar de voorwaarden binnen arbeidsorganisaties waardoor pesten ontstaat of pestgedrag toeneemt.
Thans wordt uit onderzoek steeds helderder hoe met name groepsprocessen binnen arbeidsorganisaties bijdragen aan pestgedrag. En dit is dan ook precies de invalshoek voor de themamiddag voor vertrouwenspersonen: Pesten: de groep is het probleem. Tijdens deze middag komen verschillende facetten aan bod. Een greep:

  • Wat wordt precies bedoeld met de uitspraak dat pesten een groepsprobleem is?
  • Welke groepsdynamieken zijn te onderscheiden?
  • Kan aan deze dynamieken een halt worden toegeroepen, of kunnen ze in een positieve richting worden omgebogen?
  • Welke rollen nemen groepsleden in bij pesten?
  • Wat betekent dit alles voor oplossingsrichtingen voor slachtoffers van pesten?
  • Wat betekent dit voor het werk van vertrouwenspersonen?

Drs. Katinka Lorijn neemt de deelnemers (vertrouwenspersonen) mee in haar kennis over en ervaring met groepsprocessen en pesten. Op een knappe manier integreert ze wetenschappelijke kennis met de dagelijkse praktijk van vertrouwenspersonen. Ze leert vertrouwenspersonen allerlei groepsprocessen herkennen en wijst aan waar en hoe ingegrepen kan worden.
Na afloop hebben de deelnemers meer inzicht in groepsprocessen waarin pesten soms is ingebed, en kunnen zij hun interventies daaraan aanpassen. Zowel bij de opvang en begeleiding van melders/klagers als in hun adviserende rol.

Wie nemen deel
Vertrouwenspersonen die onze opleiding vertrouwenspersoon volgden, anderszins (een) cursus(sen) hebben gevolgd, of zich op een andere wijze de relevante basiskennis hebben eigen gemaakt.

Accreditatie
Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.
Deze cursus is door de LVV geaccrediteerd voor één dagdeel onder registratienummer VP-0227.

Aantal deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 16 personen.

Docenten
drs. Katinka Lorijn