Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Over daders gesproken!

Verdiepingscursus voor vertrouwenspersonen

Inhoud
Vertrouwenspersonen zijn zeker niet het ’toevluchtsoord’ voor de personen waar melders hun beklag over doen. Zij hebben dan ook niet direct met lastigvallers te maken. Dit betekent echter niet dat zij geen kennis zouden hebben van motieven of het gedrag van daders. Of dat ze niets zouden moeten weten of begrijpen van bepaalde typische gedragspatronen tussen daders en hun slachtoffers. Of dat ze niet zouden moeten weten hoe macht en machtsverschillen werken voor machthebbers. En is het niet ook zo dat je je als vertrouwenspersoon soms afvraagt wie het eigenlijke slachtoffer is: de melder die bij je komt of de gedoodverfde lastigvaller?

Kennis van deze zaken helpt om slachtoffers beter te begrijpen en hun adequaat hulp te bieden.

In de cursus Over daders gesproken werken we uit wat vertrouwenspersonen zoal moeten weten over dadermotieven en dadergedrag.

Wie nemen deel
Vertrouwenspersonen die onze opleiding vertrouwenspersoon hebben gevolgd of anderszins (een) cursus(sen) hebben gevolgd, of over de daarin behandelde kennis beschikken.

Accreditatie
Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.
Deze cursus is door de LVV geaccrediteerd voor één dagdeel onder registratienummer VP-0104.

Aantal deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 16 personen.

Docenten
drs. Bert Lam