Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Oriëntatie op de functie van vertrouwenspersoon

Inhoud
In deze cursus staat de functie vertrouwenspersoon centraal. Wij verkennen het wettelijk kader en het beleidskader waarbinnen vertrouwenspersonen werken. Wij gaan in op de competenties, kennis en vaardigheden die de vertrouwenspersonen zich eigen (zullen moeten) maken. Ook bespreken wij de kritische succesfactoren en de afbreukrisico´s voor vertrouwenspersonen.

Kortom: een compacte cursus met informatie over de taken, bevoegdheden, werkzaamheden en positionering van de vertrouwenspersoon, als mede over de verplichtingen vanwege de wetgeving (Arbowet en Wet Gelijke Behandeling m/v).

N.B. Wij achten de informatie uit deze oriëntatiecursus bekend bij de deelnemers aan de basiscursussen voor vertrouwenspersonen!

Wie nemen deel
Deze cursus is geschikt voor interne en externe vertrouwenspersonen, alsmede voor Arbo-coördinatoren, P&O-functionarissen, bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkenden en leidinggevenden.

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 16 personen.

Bezemer & Schubad is opleidingsinstituut ten behoeve van de certificering van vertrouwenspersonen door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Docenten
drs. Willeke Bezemer