Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Introductie Integriteit voor vertrouwenspersonen

Verdiepingscursus voor vertrouwenspersonen

Lees dit eerst
De Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) stapt per 1 januari 2021 af van de titels ‘vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen’ en ‘vertrouwenspersonen integriteit’. Vanaf dat moment noemt de vereniging alle vertrouwenspersonen ‘vertrouwenspersoon’. Tot dat moment is het volgen van een cursus Introductie Integriteit voor vertrouwenspersonen niet verplicht gesteld, daarna is het met goed gevolg afgelegd hebben van deze cursus noodzakelijk om als gecertificeerd vertrouwenspersoon bij de LVV ingeschreven te kunnen worden.

Onverlet geldt natuurlijk dat het aan je werkgever is of hij je daadwerkelijk ook de taken ten aanzien van integriteitsissues wil geven. En of jij dat zelf ambieert! Veel organisaties onderscheiden de problematiek van ongewenste omgangsvormen immers van integriteitsproblemen, en hebben voor zaken die met integriteit te maken hebben aparte functionarissen aangesteld of zelfs een afdeling opgetuigd.

Eendaagse cursus Integriteit voor vertrouwenspersonen
Voor alle vertrouwenspersonen die bij ons de opleiding ‘ongewenste omgangsvormen’ hebben gevolgd geldt dat zij niets hoeven te doen om vanaf 1 januari 2021 door de LVV ‘vertrouwenspersoon’ genoemd te worden.

Wij kunnen ons echter voorstellen dat veel vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen het zelf noodzakelijk vinden, of interessant, om zich verder te verdiepen en te bekwamen in integriteitskwesties. Opdat zij – als ze ermee geconfronteerd worden – op zijn minst een goede gesprekspartner zijn voor de melder, en nog liever: adequate hulp kunnen bieden. Voor deze vertrouwenspersonen organiseren wij vanaf september 2020 de eendaagse cursus Introductie Integriteit voor vertrouwenspersonen. Waarin alles verwerkt is wat een door de LVV gecertificeerde vertrouwenspersoon moet weten en kunnen.

Wie nemen deel
Vertrouwenspersonen die onze opleiding vertrouwenspersoon volgden of anderszins (een) cursus(sen) hebben gevolgd, of over de relevante kennis beschikken.

Accreditatie
Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.
Deze cursus is door de LVV geaccrediteerd voor twee dagdelen onder registratienummer VP-0226.

Aantal deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 16 personen

 

Docenten
drs. Joanke Visserdrs. Katinka LorijnMr. Marijke StevensJanny Kamp