Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Integraal management en beleid op het terrein van seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk

Inhoud
In deze zeer praktische cursus bieden wij u een oriƫntatie op de problematiek van (seksuele) intimidatie, pesten en treiteren, agressie en geweld en discriminatie op de werkplek. U krijgt informatie over de wettelijke bepalingen (Arbowet en Wet Gelijke Behandeling m/v) en jurisprudentie. Wij informeren u over de taken van de vertrouwenspersonen en de klachtencommissie.

Maar ook de praktijk vergeten wij niet. U leert gesprekken voeren met klagers/klaagsters en het vervolgtraject te bepalen. Zo leert u bijvoorbeeld bepalen wanneer een confrontatie de aangewezen weg is en wanneer bemiddeling. U leert medewerkers op (vermeend) grensoverschrijdend gedrag aan te spreken (correctief gesprek). En u leert de thema’s in te brengen in teamgesprekken, tijdens de koffie, in functioneringsgesprekken en in exit-interviews.

Wie nemen deel
Management/leidinggevenden.

Trainers/docenten
Op 1 dagdeel een jurist; op 4 dagdelen een gedragskundige. Op 3 dagdelen ligt het accent op het oefenen; wij zetten dan tevens een acteur of actrice in.

Aantal deelnemers
Maximaal 12 personen