Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Het jaarverslag

Ondersteuning voor vertrouwenspersonen bij het maken van hun jaarverslag

Begin januari verschijnt het weer op de to do lijst van elke vertrouwenspersoon: het schrijven van het jaarverslag. Niet altijd een favoriete bezigheid maar het moet wel gebeuren.

Voor wie wel wat hulp kan gebruiken bij het produceren ervan is er ondersteuning. Je kunt bij ons niet alleen een cursusmiddag volgen waar je tips en tricks krijgt maar we bieden daarna ook telefonische consultatie voor wie vragen heeft of vastloopt tijdens het schrijven. En als je concept er ligt doen we een  check en geven we je feedback!

Het pakket aan ondersteuning bij het schrijven van het jaarverslag bestaat uit:

  • Cursusmiddag met tips en tricks
  • Consultatie tijdens het schrijven
  • Check van- en feedback op het concept

Cursusmiddag
Programmaonderdelen:

–  Functie van een jaarverslag. Voor wie is het bedoeld, is het een verplichting?
–  Inhoud van een jaarverslag:

  • hoe de binnengekomen meldingen te beschrijven?  Wat zijn relevante gegevens? Hoe gegevens te anonimiseren?
  • hoe de meldingen te analyseren? Relatie met RI&E en risicoprofiel organisatie?
  • hoe conclusies en aanbevelingen te formuleren?
  • oefenen aan de hand van een casus

– Tips voor taalgebruik en lay-out: wanneer bijvoorbeeld gebruik je grafieken?
– Jaarverslag klaar en dan? Aan wie aan te bieden? Publiceren? Lastige vragen en dilemma’s bij bespreken
jaarverslag.

Telefonische consultatie
Voor wie even wil sparren, vragen heeft of vastloopt tijdens het schrijven bieden wij na de cursus een half uur telefonische consultatie. Een afspraak hiervoor kan worden gemaakt via ons secretariaat en kan binnen twee dagen worden gepland.

Check van het concept
Het is vaak prettig het concept van een jaarverslag aan iemand te kunnen voorleggen voor je de definitieve versie verstuurt. Een jaarverslag over meldingen  inzake ongewenste omgangsvormen kan echter niet aan de eerste de beste collega worden voorgelegd. Het bevat mogelijk nog vertrouwelijke informatie die niet bestemd is voor ‘onbevoegden’. Maar ook: het opstellen van een  jaarverslag van een vertrouwenspersoon is ‘een vak apart’,  waarvoor het prettig kan zijn een beroep te kunnen doen op experts in de materie. Na de cursus kun  je ons je concept voorleggen en geven we je feedback. Uiteraard is de vertrouwelijkheid gegarandeerd. Omdat een jaarverslag uiterlijk in de maand april zou moeten worden opgeleverd geldt het aanbod voor de check tot eind maart 2024.

Docenten en consultants

  • De cursus en de ondersteuning middels consultatie en check van het concept verslag worden verzorgd door drs. Katinka Lorijn.

Accreditatie
Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.
Deze cursus is door de LVV geaccrediteerd voor één dagdeel onder registratienummer VP-0105.

Aantal deelnemers
Het maximum aantal deelnemers is zestien.

Docenten
drs. Katinka Lorijn