Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Dynamische oordeelsvorming voor vertrouwenspersonen

Verdiepingscursus voor vertrouwenspersonen
Vertrouwenspersonen worden in hun gespreksproces met melders van ongewenst gedrag geconfronteerd met allerlei gevoelens. Dit gebeurt natuurlijk met betrokkenen bij de situatie, maar ook met jou als vertrouwenspersoon. Dat is opletten! Voor je het weet sturen deze gevoelens je en ben je onderdeel van de situatie geworden. Hoe helpt dynamische oordeelsvorming je hieruit te blijven? Hoe krijg je meer helderheid over wat er speelt en hoe kan je daar als vertrouwenspersoon op inspelen? Hoe kun je nu op een professionele én authentieke manier doorvragen?

Werken met de systematiek van Dynamische Oordeelsvorming maakt je bewust van je primaire reacties en de achterliggende (voor)oordelen en gevoelens. Door vragen te stellen, objectiveer je je primaire reacties tot heldere conclusies en realistische besluiten. Dat geeft innerlijke rust, ruimte voor inspiratie en vernieuwende inzichten. In gesprekken met melders maakt het toepassen van Dynamische Oordeelsvorming je bewust van de oordeelsvormingsprocessen die zich in jezelf en bij anderen afspelen. Door je vooroordelen terug te houden ben je in staat inhoudelijk en procedureel met anderen een goede dialoog aan te gaan. Je optreden wordt effectiever.

Aan het einde van de middag heb je nieuwe ervaring opgedaan vanuit een duidelijk kader met het stellen van de goede vraag op het goede moment en handvatten om deze manier van werken voor jezelf verder te ontwikkelen.

Hierdoor kun je:

  • de kiemen van optredende polarisatie ombuigen naar uitwisseling;
  • meer grip krijgen op het gespreksproces en dus meer sturing geven;
  • aansluiten bij de zorg of behoefte van je gesprekspartner;
  • meer helderheid en diepgang bewerkstelligen
  • scheiding aanbrengen tussen eigen verantwoordelijkheid en die van de ander
  • met de ander mee bewegen, zonder je positie te verliezen;

Wie nemen deel?
Vertrouwenspersonen die onze opleiding vertrouwenspersoon volgden, anderszins (een) cursus(sen) hebben gevolgd, of zich op een andere wijze de relevante basiskennis hebben eigen gemaakt.

Accreditatie
Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.
Deze cursus is door de LVV geaccrediteerd voor één dagdeel onder registratienummer VP-0045.

Aantal deelnemers
Maximaal 12 personen.

Docent: Ron Henkes, mediator/ trainer en bestuurslid van de Stichting DIALOOG