Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Vierdaagse basiscursus ‘Opvang en begeleiding na (seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk’ voor vertrouwenspersonen

Deze cursus is specifiek bestemd voor hulpverleners/professionals die de functie vertrouwenspersoon (gaan) vervullen

Geaccrediteerd door de LVV onder registratienummer VP-0025.

Inhoud
In deze cursus (8 dagdelen) behandelen we extensief wat pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie op het werk inhoudt, of er ‘slachtofferprofielen’ bestaan, en ‘daderprofielen’, en last but not least hoe groepsdynamica een rol kan spelen en hoe je de escalatiegraad van een conflict vanwege ongewenste omgangsvormen/ongewenst gedrag kunt inschatten. Mediation komt eveneens aan de orde, en uiteraard gaan we in op voor de vertrouwenspersoon relevante beleidsmatige en juridische informatie.  We benaderen deze thema’s deels theoretisch, maar vooral ook praktisch, en vergeten niet om ook in te zoomen op de attitude van de vertrouwenspersoon.

Verschil met onze vijfdaagse cursus is dat we in deze vierdaagse cursus méér tijd besteden aan het verschil tussen het werk van vertrouwenspersonen en dat van hulpverleners, en hoe men met beide rollen het beste omgaat. Ook het afbreukrisico van hulpverleners die vertrouwenspersoon zijn komt aan de orde. Ook anders is de tijd die we besteden aan het oefenen van gespreksvoering. Hulpverleners hebben die vaardigheid (competentie) al verworven. Gespreksvoering neemt in deze vierdaagse basiscursus dan ook een minder prominente plaats in dan in de vijfdaagse.

Wie nemen deel
Deze cursus is specifiek bestemd voor hulpverleners: psychologen, maatschappelijk werkenden, geestelijk verzorgers, (bedrijfs)artsen. Ook (aanstaande) vertrouwenspersonen met een erkende supervisie of coaching opleiding kunnen deelnemen. Wij gaan ervan uit dat de deelnemers voldoende kennis hebben over de Arbowetgeving inzake psychosociale arbeidsbelasting, en zicht hebben op de taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de vertrouwenspersoon.

Trainers/docenten
De cursus wordt verzorgd door een hoofddocent en verschillende specialistische trainers/docenten voor deelthema’s.

Certificering
Bij deelname aan alle dagdelen van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname. Cursisten die zich bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) willen laten registreren als gecertificeerd vertrouwenspersoon kunnen na afloop van de cursus de daartoe vereiste toetsen afleggen. Vervolgens ontvangen zij van ons een certificaat waarmee zij zich bij de LVV kunnen aanmelden. Zie Certificering vertrouwenspersonen en de informatie van de LVV op www.lvvv.nl

Aantal deelnemers
Maximaal 14 personen.

Borging
Wij vinden borging belangrijk. Circa drie maanden na de cursus bieden wij de deelnemers gratis een groepsconsultatie/intervisie aan.

Resultaat van de training vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen op het werk

Na afloop van de training beschikt u over gedegen kennis en vaardigheden op de volgende terreinen:

 • De taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de vertrouwenspersoon;
 • Het beleidsmatig kader waarbinnen de vertrouwenspersoon werkt;
 • Reflectie op eigen gedrag en dat van anderen;
 • De aard, omvang en impact van de verschillende vormen van ongewenste omgangsvormen;
 • Het vóórkomen van ongewenste omgangsvormen op het werk;
 • Differentiëren tussen conflicten vanwege ongewenste omgangsvormen en andere arbeidsconflicten;
 • Eerste opvang en begeleiding van melders/klagers;
 • Begeleiding van melders/klagers in de keuze voor informele en formele oplossingsrichtingen;
 • Beoordelen wanneer verwijzing naar andere echelons vereist is, verwijsgesprekken voeren;
 • Relevante Arbowet verplichtingen van werkgevers en werknemers ten aanzien van opvang en preventie van ongewenste omgangsvormen op het werk;
 • Relevante arbeidsrechtelijke en strafrechtelijke bepalingen ten aanzien van ongewenste omgangsvormen op het werk;
 • Beoordelen of en wanneer samenwerking vereist is met andere echelons;
 • Het opstellen van een jaarplan van de vertrouwenspersoon;
 • Het opstellen van een jaarverslag van de vertrouwenspersoon.