Bezemer & Schubad

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

De vertrouwenspersoon en de privacy verordening AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Verdiepingscursus vertrouwenspersonen

Inhoud
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft tal van verplichtingen ten aanzien van een goede omgang met persoonsgegevens. Vertrouwenspersonen hebben als geen ander van doen met de vertrouwelijkheid van aan hen toevertrouwde informatie. Hoe (en of) legt de vertrouwenspersoon persoonsgegevens van melders vast? Hoe gaat de vertrouwenspersoon om met de verwerking van deze persoonsgegevens? Wat zijn de rechten op bijvoorbeeld inzage, vernietiging of beperking van deze gegevens als een melder (betrokkene) daarom verzoekt en hoe moet daarmee worden omgegaan?

In deze praktische cursus brengen wij eerst de AVG in beeld. Met de algemene rechten en verplichtingen die er zijn op grond van deze verordening. Meer specifiek gaan wij vervolgens in op de verhouding tussen de Arbowet (een werkgever draagt zorg voor een psychosociale werkomgeving) en de AVG.  Hoe verhoudt zich de in acht te nemen zorgvuldigheid rondom de omgang met persoonsgegevens tot de positie van vertrouwenspersonen?

Deze verdiepingscursus voor vertrouwenspersonen gaat vooral over de vraag: bent u in uw rol als vertrouwenspersoon ‘AVG-proof’, of moet u wellicht uw werkwijze (op punten) aanpassen?

Wie nemen deel
Vertrouwenspersonen die onze opleiding vertrouwenspersoon volgden of anderszins (een) cursus(sen) hebben gevolgd, of over de relevante kennis beschikken.

Accreditatie
Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.
Deze cursus is door de LVV geaccrediteerd voor één dagdeel onder registratienummer VP-0162.

Aantal deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 16 personen

Docent
Mr. Ernst-Jan Schubad